Plac u zoni Hotelskih kapaciteta

  • Tip nekretnine: Plac
  • Grad: Herceg Novi
  • Naselje: Igalo
  • Površina: 1006 m2
  • Cijena: 250 €

Kat.parc. se nalazi u zoni Hotelskih kapaciteta zdravstvenog turizma P+2+Pk…………2500 m2 obijekta