PLAC-IGALO

  • Tip nekretnine: Plac
  • Grad: Herceg Novi
  • Naselje: Igalo
  • Površina: 1006 m2
  • Cijena: 503000 €

P= 1006 m2

Kat.parc. se nalazi u zoni Hotelskih kapaciteta zdravstvenog turizma

P+2+Pk…………2500 m2 obijekta

Cijena: 500e m2 +c21 5%