PLAC-SUTORINA

  • Tip nekretnine: Plac
  • Grad: Herceg Novi
  • Naselje: Sutorina
  • Površina: 1600 m2
  • Cijena: 65 €

Herceg Novi-Sutorina plac površine 1600m2 koji se nalazi na magistali ,u potpunoj ravnici sa pristupnim putem.

Pored placa se nalazi voda,struja.

Plac posjeduje UTE uslove za igradu tehničke dokumentacije u cilju izgradnje objekta.

Na predmetnoj parceli je moguće sledeće gradjenje:

Stambeno poslovni objekat maksimalne površine 250m2,multifunkcionalni mjesni centri maksimalne površine 500m2,za proizvodnju i skladištenje proizvoda maksimalne površine 500m2,objekat agro turizma,objekat agro industrije,objekat za sportove na otvoreno.

Maksimalna površina urbanističke parcele minimum 300m2.

Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi jedan osnovni objekat i više pomoćnih objekata.

Maksimalni indeks zauzetosti 0,4,maksimalni indeks izgradjenosti 0,8.

U okviru osnovnog stambenog objekta mogući su i odgovarajući prateći sadržaji,trgovina i ugostiteljstvo čime ovi objekti dobijaju karakter stambeno poslovnih objekata.

Cijen: 65 eura m2,moguć dogovor oko cijene…